keskiviikko 28. syyskuuta 2016

Metsäteollisuuden muutos etenee

Vuonna 22.9.2009 kirjoitin, että "Metsäklusteri etsii uutta ansaintalogiikkaa".

Ensin muutoksen tekeminen tuntui hitaalta ja vaivalloiselta.

Oliko nopeaan reagointiin olemassa tiedollisia ja taidollisia edellytyksiä?

 Seitsemän vuotta myöhemmin on syytä kysyä, miten rahoitetaan biotalouden ja -teollisuuden tulevaisuuden kasvu?

Vapo suunnitteli biojalostamoa Kemiin ja sai lupauksen merkittävästä EU-tuesta.

Vapo luopui hankkeesta ja  nyt tilalle on tullut kiinalainen KAIDI, joka pääsee hyödyntämään Vapolle myönnettävää tukea, jos hanke toteutuu.

Kaidi aikoo edetä ripeällä aikataululla. Jos hyvin käy, on uuden tehtaan tuotanto käynnistyy vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kemin biojalostamo

Kaidi suunnittelee ainutlaatuisen biojalostamon rakentamista Kemiin vuoden 2019 loppuun mennessä.

Rakennettava biomassatehdas käyttää raaka-aineenaan puupohjaista biomassaa kuten energiapuuta, korjuutähteitä ja metsäteollisuuden sivuvirtoja.

Tehdas olisi toteutuessaan maailman ensimmäinen toisen sukupolven biodieseljalostamo, jonka pääraaka-aineena toimisi puupohjainen biomassa.

Jalostamo tuottaisi vuodessa 200 000 tonnia toisen sukupolven biopolttoainetta, josta 75 % olisi uusiutuvaa dieseliä ja 25 % uusiutuvaa bensiiniä.

Tehdas olisi malliesimerkki puhtaasta paikallisesta energiasta, joka on tuotettu puusta luonnonvaroja kestävästi hyödyntäen.

Ratkaisevat päätökset tehdään tämän vuoden puolella.

Kaidi Finland on perustettu käynnistämään ja valvomaan Kemin Ajokseen suunniteltua biojalostamon investointiprojektia.

Vuoden 2016 alussa perustettu Kaidi Finland vastaisi tuotantovaiheessa tehtaan operoinnista, prosessin optimoinnista ja teknologia- sekä innovaatioyhteistyöstä.

Lähde: Kaidi

Ei kommentteja: