torstai 22. syyskuuta 2016

Kokkola Material Week kerää biotalouden ja kemianteollisuuden osaajat yhteen

Kokkola Material Week järjestetään nyt neljättä kertaa Kokkolassa. Tämän vuoden (2016) tapahtuman teemana on hyvin ajankohtainen aihe, tulevaisuuden polttoaineet.

KK-Net osallistui Kokkola Material Week -tapahtumaan. 23.9. – 26.9.2014.

Tapahtumassa tuodaan esiin alueen kemianteollisuuden, biotalouden, metalli- ja konepajateollisuuden näkymiä sekä siihen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä. Kokkola Material Week järjestetään 29.10.-3.11.2016.
 
Vuonna 2014 kirjoitin aihesta muun muassa näin: 

KIP eli Kokkola Industrial Park yllätti minut suuruudellaan. KMW = Kokkola Material Week oli  sekin sisällöltään erittäin antoisa, vaikka luennot olivat teoreettisia ja tutkimusorientoituneita.

Bisnesnäkökulmiakin esitelmissä kartoitettiin, mutta rahasta ei juurikaan puhuttu. Oletan kuitenkin, että esitysten ideana on houkutella Kokkolaan kotimaisia ja kansainvälisiä sijoittajia. Esitelmien pitäjät olivat tutkijoita ja yritysten kehittämistoimista vastaavia.

Sain sisällöistä omiin tarpeisiin varsin paljon, mutta mitä esitelmät tarjosivat sijoittajille KIP:n potentiaalisille teollisille kumppaneille?

Viikko alkaa lauantaina 29.10. yleisötapahtumalla Port Towerissa, jossa suurteollisuusalueen yritykset esittäytyvät ja Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus järjestää perheille Myytinmurtajat-työpajan.

Maanantaina ohjelmassa on Biomaakunta seminaari Kannuksessa, sekä FutureFuels -seminaari Kokkolassa, jossa paneudutaan tulevaisuuden polttoaineiden mahdollisuuksiin niin kansainvälisesti kuin aluenäkökulma huomioiden.

Tiistaina on mahdollisuus perehtyä energiatehokkuusasioihin, kun GTK järjestää alan huippuseminaarin Snellman-salissa Kokkolassa. Keskiviikkona keskitytään biotalouteen, kun Luonnonvarakeskus sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius esittelevät uusimpia tutkimustuloksia biotalouden alalta.

Keskiviikon iltatilaisuutena järjestetään Meeting Point yritysten verkostoitumistapahtuma, jossa suurhankkeita toteuttavat päämiehet ja potentiaaliset alihankkijat kohtaavat.

Torstaina MetalKokkola-päivässä perehdytään metallimateriaaleihin ja erityisesti metallin pinnoituksen tekniikoihin ja mahdollisuuksiin.

Tapahtumassa alueen toimijat yhdistävät osaamisensa ja voimansa. Kokkolaan on keskittynyt laajasti luonnonvara-alan ja materiaalien tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka saadaan näin hyvin esille vuotuisessa kansainvälisessä tapahtumassa.

Yhteistyöstä on aina hyötyä laajemminkin kuin vain seminaariviikon järjestämisessä, toteaa KOSEKin toimitusjohtaja Anne Pesola tyytyväisenä.

Tilaisuudet järjestävät: KOSEK, Luonnonvarakeskus, GTK, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria, Koulutusyhtymä, K-P LUMA-keskus, Kokkolan suurteollisuusalue yhdistys ja Kokkolan kaupunki.

Lisätietoja, tarkempi ohjelma ja ilmoittautumiset: www.materialweek.fi
Koordinoiva yhteyshenkilö: Ville Honkala, 044-7809 098, ville.honkala@kosek.fi

Vuoden 2015 Kokkola Material Weekillä yrityskehittäjille ja tutkijoille tarjottiin loistava mahdollisuus verkostoitua ja oppia lisää materiaalitieteistä – ensimmäistä kertaa suomeksi! 

Lähde: http://materialweek.fi/


Ei kommentteja: