USA

USA:n etelävaltiossa hakataan eniten Yhdysvaltain  etelävaltioissa aikanaan  puuvillapelloilta  raikunut laulu on vaihtunut metsäkoneiden  mörinään.  Suuri  osa entisistä  puuvillaplantaaseista on  istutettu  mäntymetsiköiksi.
Tärkeää on uusille alueille mentäessä  myös  se,  kenelle ensimmäiset  koneet  toimitetaan. Uusia koneita seurataan luonnollisesti tarkasti, joten oikeiden ja positiivisten käyttökokemusten saaminen ratkaisevat  paljon  jatkokauppoja. 
Etelävaltioiden alue, joka käsittää  seitsemän  osavaltiota,  on 2,5  kertaa  Suomen  kokoinen yhtenäinen  metsäalue,  jossa hakataan  eniten  puuta  koko maailmassa.  Alueen  vuotuiset hakkuut  ovat  240  miljoonaa kuutiota;  puolet  koko  Yhdysvaltain  hakkuumärästä.  Alueen  istutusmetsät  ovat mäntyä, joka kasvaa 25 vuodessa korjuukypsäksi.
Puu on hyvin vahvaoksaista,  ja  vaatii  harvesteripäältä  vetovoimaa. Harvennuksen  kanssa  on  oltava tarkkana. Jos puut jätetään liian  harvaan,  puu  kasvattaa paksuja  oksiaan  pidemmälle matkalle  haitaten  korjuuta  ja heikentäen  puun  laatua  sekä määrää. 

Nopeasti  kasvavan puun mutkaisuus on myös huomattavaa.  Suomalaisia  laatukriteereitä  noudattaen  tukkien saanto jäisi aika vähäiseksi.

Puut  korjataan  alueella  pääosin  kokorunkoina.  Vähitellen mennään katkotun puun menetelmää kohden, jota oppia mm. Ponsse auliisti alueella jakaa. Metsäalan ongelmat ovat paljolti samanlaisia kuin maapallon tälläkin  puolella. 


Urakoitsijat valittavat, että hinnat on poljettu  liian  alas.  Tehtaat  tehostavat logistiikkaansa,  joka  muuten onkin valtavasti jäljessä suomalaisista  menetelmistä. Suurin syy on ollut tiedonvälityksen  vanhakantaisuus (2007).

Ponsse levittää tavaralajimenetelmää

Ponssen  yhdysvaltalainen tytäryhtiö Ponsse USA Inc on perustettu  1995.  Henkilökuntaa on tällä hetkellä 45. Etelävaltioiden  alueelle  Ponsse etabloitui  muutama  vuosi  sitten. Sillä on oma ”Einarin omistama” toimipiste Lousianassa.

Ponsse -kantaa on alueelle kertynyt  viitisenkymmentä  konetta.  Kaikkiaan  Ponsse  ilmoittaa  metsäkoneitaan  olevan Pohjois-Amerikan mantereella  reilut  puolentuhatta. Pyöräkoneissa  se  kertoo  olevansa markkinajohtaja ja ajokoneissa  markkinakakkonen (2007).

Puut  hakataan  vielä  enimmäkseen kokorunkoina, mutta Ponssen tuotepäälliikön Mikko Laurilan  näkemyksen  mukaan  varsinkin  istutusplantaaseilla  on  mahdollisuuksia kasvattaa  tavaralajimenetelmää.  Aloite  tulee metsäomistajilta,  kun  he  huomaavat harvennushakkuiden  edut  ja maaston  pienemmän  kulutuksen.

 USA:n  metsätalouden  luvut  ovat  mykistäviä.  Valtavan kokoisen  valtion  maa-alasta  on  kolmasosa  metsää,  300 miljoonaa  hehtaaria (Suomi  22). 

Tästä  on  kolmasosa kansallis-  ja  luonnonpuistoja.  Metsistä  yksityiset  omistavat  58  prosenttia,  metsäteollisuus  13  ja  loput  valtio.

Maa  oli vielä 2007  maailman  suurin  sahatavaran,  puumassan  ja paperin  tuottaja.  Tuotteet  kulutetaan  kotimaassa. 

Suurista tuotantoluvuista  huolimatta  näitä  tuotteita  viedään  ulos
huomattavasti  vähemmän  kuin  esimerkiksi  Suomesta.

Vuotuiset  hakkuut  ovat  465  miljoonaa  kuutiota (Suomi tuolloin 54).  Sahatavan  tuotanto  93  miljoonaa  kuutiota  (14)  ja  paperin  tuotanto  82  miljoonaa  tonnia  (14).

Hankintaorganisaatiot 2007

Myös  hankintaorganisaatiot kehittyvät. Aikaisemmin paikalliset  jobbarit  ostivat  puita  ja myivät tukit ja sellupuut sieltä, mistä  saivat  parhaan  hinnan.

Nyt  tehtaat  rakentavat  omia hankintaorganisaatioitaan.  Asiat etenevät siis päinvastoin kuin Suomessa.

Työntekijäpula  vaivaa  myös rankasti alan yrityksiä. Tätä torjutaan samoilla ”lääkkeillä” kuin täällä. Koululaisille luodaan positiivista  mielikuvaa  metsäalasta.  Se  ei  ole  rasvaprässien kanssa puuhastelua, vaan nykyaikaisten tietokoneiden ja it-laitteiden  hallitsemista.


Lähde: http://www.metsatrans.com/Lehdet/inwoods.pdfEi kommentteja: