sunnuntai 7. kesäkuuta 2009

Valituksia potilasasiamiehelle

HUS:ssa potilasasiamiehelle valitetaan eniten hoidosta tai hoitotuloksesta. Vuonna 2008 sellaisia yhteydenottoja tuli yli 14 000. Lähes yhtä monesti epäiltiin hoito- ja menettelytapavirheitä.

Epäilevien määrä oli kasvanut vuodesta 2007 yli 450:llä.

Myös hoitoon pääsyn vaikeudet ja potilaan tiedonsaantia koskevat ongelmat aiheuttivat paljon yhteydenottoja.

Hoitoaloista kirurgia on perinteisesti poikinut eniten yhteydenottoja; viime vuonna 41 %.

Viidennes liittyy sisätauteihin. Psykiatrian toiminta viritti 15 % yhteydenotoista. Naisten- ja lastenpuoli 12 %.

Potilaat ja omaiset ovat aktiivisia. Husissa hoidettiin viime vuonna kaikkiaan yli 450 000 potilasta.

HS 4.6.2009

Ei kommentteja: