sunnuntai 7. kesäkuuta 2009

Sosiaali- ja terveysalan kumppanuudet ja verkostot

Keksituhatluvulla hoitohenkilöstön määrä kunnissa on lisääntynyt 30 - 40 prosenttia.
 • Kumppanuuksia tarvitaan
 • Yksityisen ja kuntien yhteistyö
Nyt pitäisi löytää keinot, joilla kasvavat palvelutarpeet voitaisiin hoitaa taloudellisemmin ja tehokkaammin.
 • Kumppanuudet tulevat yleistymään
Kymmenessä vuodessa sosiaalitoimen yritysten määrä on kasvanut muutamasta sadasta noin kymmenkertaiseksi.
 • Hallinnolliset kuntarajat eivät enää ole esteenä
Yritys voi olla ammattiosaaja, jonka toimintakenttänä on Suomi tai Eurooppa.
 • Miten pienten yritysten toimintaedellytys turvataan?
 • Nappaavatko suuret yritykset public-private verkostoista makupalat?
 • Tällä liiketoimintasektorilla on nyt paljon pieniä toimijoita
 • Suurin toimija on ruotsalaisomistuksessa
Siirtyykö liiketoiminta kansainvälisille konserneille?
 • Toimintamallit muuttuvat
 • Suuryritykset hakevat tehokkuutta
 • Kermankuorintaa näkyy helposti toiminnassa
 • Suuret ottavat isot asiakkaat ja hakevat volyymit sieltä
 • Siirtyykö paikallisten asiakkaiden palveleminen kadun varjoisammalle puolelle?

Ei kommentteja: