sunnuntai 7. kesäkuuta 2009

Palvelusetelit

Palvelusetelin käyttöä on tarkoitus laajentaa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Uudistuksella ei kuitenkaan muuteta kuntien velvoitetta järjestää asukkailleen sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Kunta päättää palvelusetelin käyttöönotosta ja miten sitä käytettään.

Kunnan tulee pitää hyväksytyistään yksityisistä palvelujen tuottajista julkista luetteloa, jossa kerrotaan myös palvelujen hinnat.

Tähänastisen rajoitetumman ja asiakasmaksuihin sidotun palvelusetelijärjestelmän käyttö on ollut melko vähäistä.

Saadut kokemukset ovat kuitenkin olleet myönteisiä.

Palvelusetelin käytön laajentaminen edistää yrittäjyyttä ja lisää asiakkaiden valintamahdollisuuksia.

Kunnalla on velvollisuus tiedottaa palvelusetelin arvo ja omavastuun määräytymisestä, palvelujen tuottajien hinnoittelusta ja asiakasmaksuista sekä neuvoa setelin käytöstä.

Ei kommentteja: