maanantai 5. toukokuuta 2008

Sähköiset terveydenhuoltopalvelut ja Mediracer

Sähköiset terveydenhuoltopalvelut

Sähköisillä terveydenhuoltopalveluilla (eHealth) tarkoitetaan kaikkea tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien välineiden yleiskäyttöä
 1. sairauksien ehkäisyssä,
 2. diagnosoinnissa ja hoidossa sekä
 3. terveydentilan seurannassa ja
 4. elämäntapojen hallinnassa
Sähköiseen terveydenhuoltoon sisältyy esimerkiksi potilaiden ja terveyspalvelujen tuottajien välinen kommunikaatio, tietojen siirto laitoksesta toiseen sekä vertaistuki potilaiden kesken tai
terveydenhuollon ammattilaisten keskinäinen tiedonvaihto. Se voi tarkoittaa myös terveysalan tietoverkkoja, sähköisiä potilastietokantoja, etälääketieteen palveluita sekä potilaiden seurannassa ja tukemisessa käytettäviä henkilökohtaisia mukana kuljetettavia viestiviä järjestelmiä.

Sähköisistä terveydenhuoltopalveluista voi olla suurta hyötyä koko yhteiskunnalle, kun hoitoonpääsy paranee ja hoito on korkealaatuisempaa, terveydenhoitojärjestelmät tulevat ihmiskeskeisemmiksi sekä alan tehokkuus ja tuottavuus parantuvat.
 1. hoitoonpääsy paranee
 2. korkealaatuisempaa hoitoa
 3. ihmiskeskeisempi terveydenhoitojärjestelmä
Euroopan unioni pyrkii muodostamaan eurooppalaisen sähköisten terveyspalveluiden alueen, jotta alaan liittyvien politiikkojen ja eri osapuolten toimia voidaan koordinoida ja saada aikaan myönteistä yhteisvaikutusta.

Erityistavoitteina ovat
 1. standardien luominen yhteistä sähköisten potilastietojen rakennetta varten,
  - millä tuetaan parhaita toimintatapoja koskevien tietojen vaihtoa,

 2. hoitopisteiden välisten terveysalan tietoverkkojen kehittäminen,
  - millä tuetaan koordinoitua toimintaa terveysuhkia torjuttaessa,

 3. terveysalan verkkopalveluiden takaaminen,
  - millä voidaan esimerkiksi tarjota tietoa terveellisistä elämäntavoista ja sairauksien ehkäisemisestä,

 4. sekä etäkonsultointi,

 5. sähköiset lääkemääräykset sekä

 6. sähköinen kulukorvausmenettelyMediracer toteuttaa käytännössä näitä tavoitteita. Uusinta uutta tietoa löytyy tästä osoitteesta "conclusions in blue".

Ei kommentteja: