maanantai 21. tammikuuta 2008

Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim RKO:sta

Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim: "Familiaalinen rannekanavaoireyhtymä - luultua yleisempi tauti. Duodecim 2003;119(17):1665-7 | Ibrahim Mahjneh ja Jouko Siivola |Alkuperäistutkimus
  • Aineisto ja menetelmät
  • Tulokset
  • Pohdinta
  • Kirjallisuutta
Familiaalinen rannekanavaoireyhtymä on medianushermon harvinainen rannetasolle paikantuva pinneneuropatia. Aineistomme koostuu 83:sta tätä oireyhtymää sairastaneesta potilaasta. Se kerättiin Kainuun keskussairaalan alueelta vuosilta 2000-2002.

Aineiston potilaista 29:llä oli suvussaan samoista oireista kärsiviä. Nämä potilaat kuuluivat kaikkiaan seitsemään sukuun. Oireet olivat heillä alkaneet yleensä aikaisemmin kuin muilla potilailla. Useimpien oireet olivat toispuolisia mutta muuttuivat noin 2-5 vuoden aikana molemminpuolisiksi.

Kliinisen tutkimuksen lisäksi taudille tyypilliset löydökset todettiin elektrofysiologisissa tutkimuksissa. Röntgentutkimukset osoittivat rannekanavat ahtaiksi kyseisissä tapauksissa.

Haurashermo-oireyhtymä ja familiaarinen amyloidoosi suljettiin pois. Kaikki potilaat saatiin leikkaushoidolla käytännöllisesti katsoen oireettomiksi. Tämä tukee näkemystä, että familiaalinen rannekanavaoireyhtymä on itsenäinen medianushermon pinneneuropatia."

Helge: Vaihtoehtona Mediracer-tutkimus.


Ei kommentteja: