torstai 24. marraskuuta 2016

KK-Net osallistui maanantaina 21.11.2016 klo 12-16 Itä-Suomen bioenergiapäivä -tapahtumaan Kajaanissa ja osoitteessa Kaukametsän Kouta-sali. Kari Herlevi, kiertotalouden johtava asiantuntija, Sitrasta esitteli Suomen tiekarttaa kiertotalouteen 2016 - 2025.

Sitran mukaan Suomella on ennennäkemätön mahdollisuus luoda 5 - 10 vuoden aikana kestävää hyvinvointia ja menestystä hiilineutraalista kiertotaloudesta.

Kuuntelimme esitystä tarkalla korvalla ja Kouta-saliin tulleiden osallistujien ikäjakaumaa arvioidessamme, heräsi ajatus, moniko meistä on todistamassa vuoden 2025 toteutumaa.

Maailma tarvitsee edelläkävijöiden ratkaisuja siihen, miten talouden ja hyvinvoinnin kasvu eivät enää perustu luonnonvarojen tuhlaavaan käyttöön.

Kiertotalous maksimoi materiaalien ja niiden arvon säilymisen kierrossa mahdollisimman pitkään: tuotteiden tuputtamisen sijaan ansainnan perustaksi nousevat palvelut sekä digitaalisiin ratkaisuihin perustuva älykkyys.

Sitran ajattelussa ei ole moitittavaa. Kari Herlevin mukaan työhön on kartoitusvaiheessa osallistunut yli tuhat ihmistä ja tuleva muutos vaatii yhteistyötä yli sektori- ja toimialarajojen.

Kiertotalous tarjoaa Suomen kansantaloudelle miljardien eurojen vuosittaisen arvonlisä vuoteen 2030 mennessä. Rooman klubin mukaan uusia työpaikkoja syntyisi yli 75 000. Konkreettiseen kasvuun johtavat toimet jakautuivat Sitran esityksessä viiteen ryhmään:
  1. kestävä ruokajärjestelmä
  2. metsäperäiset kierrot
  3. tekniset kierrot
  4. liikkuminen ja logistiikaa
  5. yhteiset toimenpiteet
Arvatentkin Suomen matka kiertotalouden edelläkävijäksi on vasta alussa, mutta jostain kohdasta on matkaan lähdettävä.  

Sitra järjestää kesäkuussa 2017 Helsingissä kansainvälisen kiertotalouskonferenssin, World Circular Economy Forum 2017:n. Mitä ovat kiertotalouden ratkaisut, joilla täytetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja tähdätään talouden ja työllisyyden kasvuun? Ottaako Suomi kiertotalouden isäntämaan rooliin?

Lähde: Sitra

Twitter: #kiertotalous


Ei kommentteja: