tiistai 22. marraskuuta 2016

Kanteleen Voima selvittää biojalostamon rakentamista Haapavedelle

Uutisissa kerrottiin Haapaveden biojalostamo-hankkeesta. Niitä tulee kohta joka niemeen ja notkelmaan. Vireillä olevia hankkeita:
  1. Kemi 
  2. Kuopio
  3. Kemijärvi
  4. Kajaani
  5. Haapavesi
Toteutumisen esteenä lienee pääasiassa rahoituksen järhestyminen. Puuta arvioidaan olevan metsissämme riittävästi Äänekosken lisäksi ehkä kolmelle uudelle. Lappiin yksi, Itä-Suomeen toinen, mutta yksityinen raha ratkaisee.

Kanteleen Voima Oy selvittää biojalostamon rakentamista Haapavedelle olemassa olevan voimalaitoksensa yhteyteen. 

Käynnistetyssä ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tutkittavat vaihtoehdot ovat kapasiteetiltaan noin 65 000 tonnia bioetanolia tai bioöljyä tuottava biojalostamo, joka käyttää raaka-aineenaan metsäraaka-aineita, sahateollisuuden sivutuotteita ja kierrätyspuuta.

Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa Haapaveden voimalaitoksen sähkö- ja lämpöenergiaa hyödyntävän biojalostamon rakentaminen nykyisen voimalaitoksen viereen. Kanteleen Voiman valmis tuotantoympäristö mahdollistaa muun muassa biojalostamolla syntyvien sivuvirtojen tehokkaan hyödyntämisen. 

Haapavesi on erinomainen paikka niin raaka-aineen saatavuudeltaan kuin hyvine logistisine yhteyksineen. Yhtiön käsityksen mukaan myös mm. nykyinen kaava riittää hyvin uudenkin toiminnan puitteisiin.

Euroopan Unionin kuluneen kesän aikana julkaisemat uudet, päästökauppasektorin ulkopuoliset kasvihuonekaasujen vähennystavoitteet tulevat edellyttämään varsinkin Suomessa liikenteen biopolttoaineiden sekoitusvelvoitteen huomattavaa kasvattamista. Kanteleen Voiman aloittama YVA nopeuttaa ja helpottaa myöhemmin valittavan investorin sijoittumista Haapavedelle.

Kanteleen Voima on käynnistänyt YVA-ohjelman valmistelun, jossa kuvataan hanke ja sen vaihtoehdot, suunnitelma siitä miten hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan sekä miten vuorovaikutus sidosryhmien kanssa hoidetaan. 

Arviointiohjelma toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle kuuluttamista ja nähtäville asettamista varten syyskuun lopussa 2016. YVA-selvityksen odotetaan olevan valmis vuoden kuluttua.

Lähde: 29.8.2016 KP24Ei kommentteja: