sunnuntai 12. huhtikuuta 2009

Hyvinvoinnista liiketoimintaa

Talouskriisi on meille sekä uhka että mahdollisuus.

Uusia mahdollisuuksia syntyy ja radikaalit innovaatiot tulevat mahdollisiksi.

Muutoksen tekijältä vaaditaan henkistä ja rakenteellista joustavuutta, sektori- ja hierarkiarajat ylittävää yhteistyökykyä.

Tarvitaan näkemystä kehityksen suunnasta ja tahtoa kulkea siihen suuntaan.

Voimme asemoitua hyvinvointia luovien talouellisten ja yhteiskunnallisten innovaatioiden edelläkävijäksi.

Hyvinvointia koskettelevat markkinat ovat maailmanlaajuiset.

Meillä on vahvaa hyvinvointitukimusta, osaavia viranomaisia, uutta teknologiaa, innovatiivisia yrityksiä sekä hyvinvointia arvostava kulttuuri.

Tarvitaan kykyä integroida eri alueiden osaamista uusiksi innovatiivisiksi kokonaisuuksiksi.

Resurssipainotteinen ja asiantuntijavetoinen hyvinvointikehitys ei enää riitä.

Ihmisläheinen
Kokonaisvaltainen ymmärrys
Arjen tulkintakykyä
Tarpeista lähtevää
Elintapojen tajuamista
Houkuttelevat toimintaympäristöt

Uusien tuotteiden ja palvelujen pitää tukea arjen hyvinvointia ja toimintaa.

Ei kommentteja: