perjantai 25. heinäkuuta 2008

Mediuutiset: Päätöksenteon tukijärjestelmät muuttavat medisiinaa

Uutta teknologiaa vierastetaan terveydenhuollossa, kertoo Mediuutiset. Laajentaisin ajattelua hiukan. Rannekanavadiagnostiikan jonojen lyhentämiseen on olemassa testattuja laitteita ja tutkittuja menetelmiä. Nopea hoitoon pääseminen alentaisi terveydenhoidon kustannuksia. Potilaat ja kansantalous hyötyisi, jos Mediracerin mahdollistama hajautettu malli yleistyisi.
  1. Uuden teknologian omaksumisen nihkeys
  2. Uusien järjestelmien käyttöönoton vaatimat kustannukset (Mediracer on edullinen)
  3. Miten voisimme nopeuttaa muutosta?
  4. Ajatellaanko terveydenhuoltoa terveystalouden näkökulmasta?

Mediuutiset: Päätöksenteon tukijärjestelmät muuttavat medisiinaa: "Monet ovat todenneet, että lääkäriä auttavat ohjelmistot parantavat hoitoa ja mahdollisesti alentavat terveydenhuollon kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Ne myös mahdollistavat erilaisten seurattavien suoritteiden perusteella määräytyvien palkkiojärjestelmien (Pay for Performance, P4P) kehittämisen.

Tukijärjestelmien käyttöönotto on kuitenkin haasteellista. Suurin este on lääkärien itsensä ylläpitämä hoitamisen kulttuuri. Muita haasteita ovat uusien teknologioiden omaksumisen nihkeys ja uusien järjestelmien käyttöönoton vaatimat suuret investoinnit.

- Terveyspalvelujen tuottajat arvostavat lääketieteen 'taidetta' edelleen erittäin korkealle. Yleisin tukijärjestelmien kritiikki on, että ne eivät ymmärrä medisiinan hienouksia. Niiden kuitenkin on todettu tehostavan hoitoa ja parantavan tuloksia, sanoo raportin kirjoittanut terveysteknologia-analyytikko Christine Chang.

Nopeaa muutosta hoitamisen kulttuurissa ei ole odotettavissa. Muutos on kuitenkin tulossa. Se vain vaatii aikaa, terveysalan ihmisten koulutusta ja painetta potilaiden, hoidon maksajien ja sairaalan johtajien taholta."

Ei kommentteja: