keskiviikko 4. toukokuuta 2016

Kasvua Kainuuseen kasvuhakuisten yritysten kautta

Kasvu Kainuuseen on yrityksiä varten. Kainuun Etu lupaa kilpailukykyä klustereillaan ja tukee elinkeinoelämää hankkimalla alueelle investointeja. Tutustuin etelässä Invest in Finland -toimintaan, Kainuussa on oma Invest in Kainuu!

Boosteri tarkoittaa "Polkua yrittäjäksi". Ohjelma tarjoaa neuvontaa ja asiantuntijapalveluita yrittäjiksi aikoville. Hyvä niin.

Sotkamon kunnantalolla järjestettyyn tilaisuuteen osallistui viitisenkymmentä henkilöä: osa yrittäjiä, poliitikkoja, virkamiehiä ja suurehko joukkue Kainuun Edusta. Sotkamolehti kirjoittanee tilaisuudesta jutun paikallislehteen.

Kasvua Kainuuseen on toimialariippumaton. Hankkeen kohderyhmänä ovat kainuulaiset pk- ja mikroyritykset. Esittelyissä vyörytettiin suuria lukuja osallistujista. Sotkamon tilaisuuteen osallistui arvioni mukaan pieni joukko yrittäjiä.

Kainuun Etu lupaa liiketoiminnan kehittämistä Kainuussa, Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Esimerkkejä toimenpiteistä ja asiantuntijapalveluista ovat:
  • markkinatutkimukset
  • rahoituskanavien löytäminen
  • vienti- ja myyntirengastoiminta
  • yritysjuridiikan ja talouspalvelut
  • johdon ja henkilöstön osaamisen kehittäminen
KE lupaa ohjelmalehtisissiään sekä liiketoiminnan tulokseen että työelämän  laadun parannusta. Paljon on pelissä, lupaukset eivät ole vähäisiä. Olin aistivani pientä nurinaa. Toimenpiteiden painopiste suuntautuu Kajaaniin (kulttuuri) ja Kuhmoon (puunjalostus). Sotkamon matkailu on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Yritysten, ELY-keskusten väliin on Suomessa luotu alueellisia organisaatioita, joiden tehtävänä on "helpottaa" rahoituksen hankkimista ja purkaa kehittämistarjonnan kirjoa.

Uhkana on, että yritykset etääntyvät palveluviidakossa sekä asiakkaistaan, että välttämättömistä sidosryhmistään. Yritysten kehittäminen ja innovointi on vuosien saatossa muuttunut entistä byrokraattisemmaksi ja virkamiesvetoisemmaksi.

Ei kommentteja: