keskiviikko 12. toukokuuta 2010

Kirjoitan itseni irti menneisyydestä

maj11_2010 042Kirjoitan uutta käsikirjoitusta osana Tallinn BlogFest 2010 valmistelua. Avoin innovointi ja rajat ylittävä yhteistyö edellyttää itseorganisoinnin rinnalle rakenteita ja yhteisesti sovittuja ohjelmia.

Asetamme tavoitteita ja välietappeja. Pelkkä huuhailu verkossa ei riitä. Vuorovaikutteisuus edellyttää moninapaista ja –puolista osallistumista. Tuhannet hyvät ideat ja konseptit kaatuvat siihen, että vuorovaikutus hiipuu ja kohti sovittua tavoitetta ei edetä määrätietoisesti.

Ei kommentteja: